English (en) Norsk (NO)    

Fruktbarhet


Kan akupunktur øke fruktbarheten?

Barnløshet er et komplekst problem som kan skyldes ubalanse i hormoner, svakheter i vevstruktur, mangelfull kvalitet/mengde av sæd, og annet. Likevel, det enkle svaret er ja; akupunktur kan øke fruktbarheten. Flere studier har vist dette. Gjennom en større studie av 160 kvinner som ble publisert i April 2002 i tidsskriftet Fertility and Sterility (Fruktbarhet og Sterilitet), fant en gruppe tyske forskere at kvinner som fikk akupunktur i tillegg til IVF (prøverørsbehandling) hadde over 50% større suksess i å oppnå graviditet enn kontrollgruppen som bare gjennomgikk IVF. De fleste av mine egne fruktbarhetspasienter forsøkte IVF uten hell før de kom til meg, og i hvert tilfelle lyktes de i å bli gravide gjennom IVF etter at jeg hadde behandlet dem med fruktbarhetsrettet akupunktur. Akupunktur kan også stimulere produksjonen av egg i kvinner som av forskjelligge grunner ikke kan, eller ikke ønsker å, benytte fruktbarhetsmedikamenter.


Hvordan virker det?

Akupunktur hjelper kroppen din til å bli mer effektiv, noe som videre vil bidra til å gjøre moderne befruktningsmetoder, slik som IVF, mer effektive. I studier publisert i tidskriftet Fertility and Sterility in 2002, oppdaget Raymond Chang, MD, medisinsk leder ved Meridian Medical, sammen med den kjente endokrinologen Zev Rosenwaks ved Cornell University en klar sammenheng mellom akupunktur og hjernebaserte hormoner som er involvert i befruktning. Forskningen deres viste at akupunktur økte produksjonen av endorfiner som medregulerer menstruasjonssyklusen. Akupunktur synes videre å ha en nevroendokrin effekt som øker produksjonen av hormoner (i hypothalamus og hypofyse) som er viktige for eggstokken. Mange skolemedisinere benytter akupunktur. Sandra Emmons, MD, professor i obstetrikk og gynekologi ved Oregon Health Sciences University rapporterte at akupunktur kan øke antallet av eggfollikler som er tilgjengelig for befruktning i kvinner som undergår IVF. Akupunktur kan videre øke blodtilførselen til livmoren, noe som vil tillate bedre opptak av næringstoffer og hormoner som gir livmoren styrke til å holde på et overført embryo.


Kan akupunktur hjelpe deg?

Det er entydig vist at akupunktur kan gjøre de fleste kvinner mer fruktbare. Imidlertid, hvis en kvinne har vevstrukturelle hindringer, slik som blokkert eggleder eller livmor fibroider, kan ikke akupunktur hjelpe henne med å bli gravid før hun har rettet opp disse problemene. Dessuten, etter en viss alder vil ikke styrking av Qi kunne gjenopprette produksjonen av hormoner som ikke lenger produseres i kroppen. Av slike grunner anbefaler mange leger at du gjennomgår ihvertfall ett grunnleggende testpanel for fruktbarhet før du blir behandlet med akupunktur og IVF, spesielt dersom du er i 40 års alderen. Jeg anbefaler sterkt at slike testpaneler utføres både for kvinnen og hennes partner. En tredjedel av alle barnløshetsproblemer er knyttet til kvaliteten eller mengden av sæd. Samtidig anbefaler jeg yngre kvinner (inntil midten av 30 års alderen) å prøve akupunktur før IVF. Noen få måneder med fruktbarhets-rettet akupunktur kan i seg selv hjelpe kvinner til å bli gravide på narturlig vis.


[se anbefaling]